บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ ฟาสท์ แอนด์ อีซี่ จำกัด
เนื่องจากปัจจุบันแรงงานเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับธุรกิจและนับวันแรงงานที่มีอยู่ไม่เพียงพอ กับความต้องการของภาคธุรกิจซึ่งขยายตัวขึ้นในทุกปี ทำให้ต้องใช้แรงงานต่างด้าวจากประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อมาขับเคลื่อนภาคธุรกิจ แต่เรากับพบว่าการใช้แรงงานต่างด้าวมีข้อจำกัด หลายด้าน กล่าวคือ ปัญหาเรื่องข้อกฎหมายระเบียบของรัฐ เป็นขั้นตอนที่ซับซ้อนและเสียเวลา ซึ่งปัญหาเหล่านี้สร้างความยุ่งยากให้กับเจ้าของกิจการ ทางเราจึงเล็งเห็นปัญหาดังกล่าว จึงได้ก่อตั้งบริษัทเพื่อมาแก้ปัญหา ลดความยุ่งยาก และต้นทุนค่าใช้จ่ายให้กับเจ้าของกิจการ โดยทีมงานและการจัดการสมัยใหม่ เพื่อให้ได้ประโยชน์แก่ลูกค้าอย่างสูงสุด บริษัทดำเนินการขอวีซ่าทำงานและใบอนุญาตทำงานให้แรงงาน ทำงานได้อย่างถูกต้อง https://fastandeasymou.com/page-authors/
สวัสดิการ
- ค่าล่วงเวลา - โบนัสประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ ฟาสท์ แอนด์ อีซี่ จำกัด
28 ถนนอุดมสุข
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10260
เว็บไซต์: www.facebook.com/fasteasyhand
วิธีการเดินทาง
เดินทางโดย BTS ลงสถานีอุดมสุข นั่งรถสองแถว อยู่ตรงปากซอยอุดมสุข 60
ใช้งานแผนที่