บริษัท รุ่งเรือง เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ 1 จำกัด
ประกอบกิจการประเภทการเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็น ของตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นเพื่อเป็นที่พักอาศัย
สวัสดิการ
  • -โบนัส
  • -ชุดยูนิฟอร์ม
  • -การพิจารณาปรับเงินเดือนหลังผ่านทดลองงาน
  • -ปรับเงินเดือนประจำปี
  • -ทำงานจันทร์-เสาร์
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท รุ่งเรือง เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ 1 จำกัด
777 หมู่ที่ 10
ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140