บริษัท พี.ซี.เอส.บิซิเนส จำกัด
ประกอบธุรกิจที่ปรึกษาด้านธุรกิจ บัญชี กฎหมาย และทวงถามหนี้ ให้กับองค์กรเอกชนและสถาบันการเงิน
สวัสดิการ
- ประกันสังคม/ - โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ) - วันหยุด (ตามประกาศวันหยุดของบริษัท)
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พี.ซี.เอส.บิซิเนส จำกัด
1162 อาคารณิชา เรสซิเด้นท์ ห้องเลขที่ 109-110 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย
แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
วิธีการเดินทาง
รถไฟฟ้า MRT สถานีสุทธิสาร ทางออก 1 หรือ 4 เข้าถนนสุทธิสารวินิจฉัย 300 เมตร
ใช้งานแผนที่