บริษัท พล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
บริษัทฯดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอนในหน่วยงานต่างๆ
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - ประกันอุบัติเหตุ - เบี้ยขยัน - โบนัสประจำปี - ท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ - วันหยุด เสาร์ เว้น เสาร์ - อาทิตย์
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
91/884 หมู่บ้านสินทรัพย์ รังสิต 1 หมู่ที่ 3
ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130