บริษัท นภาทิพย์ด้ายไทย จำกัด
บริษัท นภาทิพย์ด้ายไทย จำกัด ก่อตั้ง เมื่อปี2558 เป็นบริษัท ที่เปิดแยกตัวออกมากจากบริษัท เอ็น เอส ซี อินดัสเทรียล จำกัด ดำเนินการก่อตั้งมากกว่า 10 ปี โดยทาง บริษัท นภาทิพย์ด้ายไทย จำกัดเปิดทำการเกี่ยวการ ผลิตและจำหน่ายด้ายเย็บปิดปากกระสอบ ด้ายสปัน ใช้กับงานอุตสาหกรรม ฯลฯ
สวัสดิการ
ประกันสังคม ประกันชีวิต ชุดยูนิฟร์อมบริษัท เที่ยวประจำปี วันหยุดตามกฎหมายกำหนด โอที การทำงานล่วงเวลา เบี้ยเลี้ยงต่างจังหวัด อื่น ๆ ตามข้อตกบริษัท
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นภาทิพย์ด้ายไทย จำกัด
58/13 ม.8
ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
วิธีการเดินทาง
รถตู้สุพรรณ-พาต้า รถตู้สุพรรณ -งามวงศ์วาน รถสองแถวตลาดบางบัวทอง - ราษฎร์นิยม รถตู้บ้านซื่อตรงบางใหญ่
ใช้งานแผนที่