บริษัทซีนเนอร์ยี่ เทคโนโลยี จำกัด เป็นผู้ให้บริการด้านการผลิตจำหน่ายและบริการอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่การดีไซน์ ,ทำ Phototype ,การผลิต และงานด้าน Smart City Solution ต่างๆ และยังมีบริษัทในเครือ คือบริษัทซีนเนอร์ยี่อินโนเวชั่น จำกัด ให้บริการด้าน Coworking Space เพื่อรองรับความต้องการของ Maker ที่สนใจทำ Hardware ,Startup พร้อมทั้งมีพื้นที่สำหรับจัดอบรม สัมมนา Work Shop พร้อมทั้ง Faccility และบริการครบวงจร
สวัสดิการ
 • 1. ยูนิฟอร์ม
 • 2. ประกันสังคม
 • 3. ประกันสุขภาพกลุ่มAIA เมื่อทำงานครบ 1 ปี
 • 4. โบนัสประจำปี เป็นไปตามนโยบายของบริษัท
 • 5. ท่องเที่ยวประจำปี (Company Trip)
 • 6. งานเลี้ยงประจำปี เช่นปีใหม่
 • 7. เงินกู้ยืมฉุกเฉิน เมื่อผ่านทดลองงาน
 • 8. ตรวจสุขภาพประจำปีเมื่อทำงานครบ 1 ปี
 • 9. เบี้ยขยัน เมื่อผ่านบรรจุ (Level 1-4)
 • 10. ค่าความชำนาญพิเศษ (Level 1-4)
 • 11. ค่าทำงานล่วงเวลา (Level 1-4)
 • 12. ค่าเบี้ยเลี้ยงประจำตำแหน่ง
 • 13. ค่าทักษะภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3
 • 14. ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
 • 15. เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ
 • 16. ลาพักผ่อนได้ปีละ 6วัน เพิ่มขึ้น1วันต่อปี
 • 17. วันหยุดตามประเพณี
 • 18. เลี้ยงวันเกิด
ติดต่อ
Synergy Technology Co.,Ltd
9/227 ม.5 ถ.พหลโยธิน รังสิต พรอสเพอร์
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์: 02-516-1594-5 , 062-596-9896
แฟกซ์: 02-516-1596
เว็บไซต์: www.syntechnology.com
วิธีการเดินทาง
 • รถเมลล์ สาย 510,29 และ 338
 • รถตู้สายอยุธยา สายประตูน้ำพระอินทร์
ใช้งานแผนที่