บริษัท พี.วี.ดี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
อุตสาหกรรมผลิตแป้งมันสำปะหลัง
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พี.วี.ดี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
99,289 หมู่ที่ 4 ถนนหมายเลข 24 - หนองยายเทียม
ตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา