บริษัท กว่างซี คอนสตรัคชั่น เอ็นจิเนียริ่งกรุ๊ป ยีอาน ประเทศไทย จำกัด
เป็นบริษัทการค้าอุตสาหกรรมระหว่างประเทศไทย - จีน โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ประเทศจีน มณฑล กว่างซี โดยบริษัทจะเน้นประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง งานโยธาทุกประเภท อาทิเช่น อาคารพาณิชย์ ที่พักอาศัย ถนน เป็นต้น
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กว่างซี คอนสตรัคชั่น เอ็นจิเนียริ่งกรุ๊ป ยีอาน ประเทศไทย จำกัด
538 อาคารแกรนด์ ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร