P.H. Pinkhouse Ltd.
เปิดดำเนินกิจการเสื้อผ้าสตรีผ้ายืดแนวแฟชั่น
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
P.H. Pinkhouse Ltd.
1058/60 ซอยพรานนก 7 ถนนพรานนก
แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
ใช้งานแผนที่