บริษัท ไนท แอคเซ็ส จำกัด
เป็นที่ปรึกษามืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีโทรคมนาคม และระบบสารสนเทศ ให้บริการด้านการออกแบบติดตั้งระบบ SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition), ระบบโทรมาตร (Telemetry System) ให้บริการด้านระบบการสื่อสารผ่านดาวเที่ยม เทคโนโลยีแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เช่น งานอุตินิยมวิทยาอุทกวิทยา, ธรณีวิทยา, สมุทรศาสตร์, วิเคราะห์คุณภาพอากาศ และวิศวกรรมเทคนิคธรณี เทคโนโลยีที่ใช้มีมาตรฐานเชื่อถือได้ในระดับนานาชาติ รวมถึงการบำรุงรักษา และขายสินค้าที่มีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระบบอัตโนมัติในโรงงาน, Video Conference ระบบ PLC, กล้องวงจรปิด, VMS และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างครบวงจร โดยเนืนประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
สวัสดิการ
-เวลาทำงาน วันจันทร์-ศุกร์ 8.30-17-30 น. -ประกันสังคม/ กองทุนเงินทดแทน -กองทุนเงินกู้ยืมฉุกเฉิน -ยูนิฟอร์ม -ลากิจ 5 วัน โดยได้รับค่าจ้าง -ลาพักร้อน 6 วันโดยได้รับค่าจ้าง -ประกันอุบัติเหตุทุกตำแหน่ง -เงินช่วยเหลือกรณี แต่งงาน อุปสมบท ค่าคลอดบุตร เสียชีวิต -ค่าเบี้ยเลี้ยงต่างจังหวัด ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง -ค่าคอมมิชชั่น (สำหรับฝ่ายขาย) -กระเช้าเยี่ยมไข้ กรณีเจ็บป่วย -เงินรางวัลประจำปี (โบนัส) -ลาอบรมสัมมนา -งานเลี้ยงสังสรรค์/ท่องเที่ยวประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ไนท แอคเซ็ส จำกัด
10 ถ.รัชดาภิเษก
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เว็บไซต์: www.knihghtacc.com
วิธีการเดินทาง
รถเมล์สาย ปอ.543, ปอ.206 รถตู้สายเดอะมอลล์งามวงศ์วาน-เดอะมอลล์บางกะปิ รถตู้สายฟิวเจอร์รังสิต-บางกะปิ