โรงพยาบาลนครคริสเตียน (บริษัทมิตรกูลเวชการและพัฒนาจำกัด )
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวโรงพยาบาล
สวัสดิการ
  • โบนัสประจำปี
  • สิทธิรักษาพยาบาลพนักงานและครอบครัว
  • มีวันหยุด/พักร้อน
  • ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
โรงพยาบาลนครคริสเตียน (บริษัทมิตรกูลเวชการและพัฒนาจำกัด )
1110/1-2
ตำบลคลัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000