บริษัท นิวสเปซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง จำกัด
ดำเนินธุรกิจท่องเที่ยว
สวัสดิการ
- ตามตกลง
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นิวสเปซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง จำกัด
522/179 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1)
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
เว็บไซต์: www.newspace.co.th
ใช้งานแผนที่