ประกอบกิจการ รับซื้อของเก่า เหล็กรีไซค์เคิล
สวัสดิการ
- เบี้ยขยัน - ประกันสังคม - ค่าล่วงเวลา
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เมืองไทยสตีล จำกัด
40/5 หมู่ 9
ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
เว็บไซต์: http://www.muangthaisteel.com
ใช้งานแผนที่