บริษัท พรีเมียร์ เมล็ดพันธุ์ จำกัด
บริษัท พรีเมียร์ เมล็ดพันธุ์ จำกัด เป็นบริษัทผลิต และจัดจำหน่าย เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมในแบรนด์ "พรีเมียร์ เมล็ดพันธุ์"
ติดต่อ
บริษัท พรีเมียร์ เมล็ดพันธุ์ จำกัด
540 หมู่ที่ 1
ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก 63000