Prime Jewel Trading Co., ltd.
เริ่มก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2554 ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับส่งออกอัญมณีให้แก่ร้านค้าและ โรงงานจิวเวลรี่ ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งประกอบไปด้วยทับทิมและไพลิน สำหรับเครื่องประดับแฟชั่นมากมาย
สวัสดิการ
-ประกันสังคม -โบนัสประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Prime Jewel Trading Co., ltd.
45/1 ห้อง 4122 ชั้น 4 อาคารสีลม 19 ซอยสีลม 19 ถนนสีลม
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
ใช้งานแผนที่