JobThai
บริษัท ลอรีส จำกัด เป็นบริษัทที่จำหน่ายผลิตผลิตภัณฑ์ประเภท Hair Care Product ภายใต้ชื่อออด๊าซ, รีแกน, พรีเวน มานานถึง45 ปี ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคอย่างแพร่หลาย และเป็นเวลานาน โดยบริษัทมีจุดมุ่งหมายในการดำเนินงาน คือ เน้นคุณภาพของสินค้า และเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคภายใต้ สโลแกน "ผลิตภัณฑ์คุณภาพ จาก...ออด๊าซ" โดยมีช่องทางการจำหน่ายผ่านร้านขายปลีก, มินิมาร์ท, ซุปเปอร์มาร์เก็ต, ร้านเสริมสวย, ร้านขายส่ง, ห้างสรรพสินค้า และ Modern Trade ทุกแห่ง
สวัสดิการ
- มีเงินเดือนประจำ - ค่ารถ - รางวัลการขาย - มีประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ (กลุ่ม)
zero position th
ติดต่อ
บริษัท ลอรีส จำกัด
26/13 อาคารอรกานต์ ชั้น 5
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เว็บไซต์: www.audace-lauris.com