บริษัท นีโอ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
รับเหมาก่อสร้าง และ ออกแบบ ดำเนินการมาแล้ว 25 ปี
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - สวัสดิการหอพัก - ค่าวิชาชีพ - ค่ารถ/น้ำมัน - เบี้ยขยัน - OT - โบนัสตามผลประกอบการ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นีโอ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
26/27 ม.4
ตำบลโคกช้าง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13190
ใช้งานแผนที่