บจก.พีเคที แอนด์ ที อิเลคทริค ซัพพลาย
- รัลบเหมาระบบไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรม เช่นติดตั้ง งานระบบความเย็น
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บจก.พีเคที แอนด์ ที อิเลคทริค ซัพพลาย
261/235 ซ.22 มบ.ซื่อตรงโคซี่ ถ.รังสิต- นครนายก ม.4
ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110