บริษัท พีบี ซัคเซส จำกัด
บริษัท พีบี ซัคเซส จำกัด ดำเนินการธุรกิจทางด้านธุรกิจงานก่อสร้างและทีปรึกษางานก่อสร้าง ด้านงาน Consultants ,Design และ Turnkey Contractor กำลังขยายงาน ต้องการบุคลากรเข้ามาร่วมงานในหลายๆโครงการและต่อไปในอนาคต
สวัสดิการ
-ประกันสังคม -ผลตอบแทนโบนัส ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พีบี ซัคเซส จำกัด
เลขที่ 111/141
ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
ใช้งานแผนที่