Perfect Confident Co.,Ltd.
ผลิตและจำหน่ายสินค้าในกลุ่ม Skin Care ที่ผลิตจากวัตถุดิบหลักจากธรรมชาติ มีทีมวิจัยและพัตนาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขานี้และเป็นที่รู้จักในวงการระดับโลก สำหรับกลุ่มลูกค้าระดับ B+ ขึ้นไป พร้อมทั้งมีศูนย์สำหรับสาธิตผลิตภัณฑ์ ให้คำปรึกษาและบริการดูแลความงามทางด้านผิวพรรณครบวงจร
สวัสดิการ
-เงินเดือน -ค่าคอมมิชชั่น(ขึ้นกับตำแหน่งงาน) -โบนัสประจำปี -ค่าเดินทาง(ขึ้นกับตำแหน่งงาน) -ชุดฟอร์ม -ศึกษาดูงานทั้งในและตางประเทศ(ขึ้นกับตำแหน่งงาน) -ให้ใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับดูแลผิวพรรณเต็มรูปแบบตลอดอายุงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Perfect Confident Co.,Ltd.
เลขที่ 87 หมู่ 1
ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
เว็บไซต์: www.freyanature.com
ใช้งานแผนที่