จำหน่ายคอมพิวเตอร์และอะไหล่คอมพิวเตอร์
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ฮาร์ดแวร์ คอร์เนอร์ จำกัด
3191 อาคารพันธ์ทิพย์พลาซ่า (บางกะปิ) ชั้นที่ 2 ห้องเลขที่ 2109 ถนนลาดพร้าว
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์: 089-881-8791