บริษัท กาโตะ พรีซิชั่น จำกัด ธุรกิจหลักคือบริการผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่อง CNC ,Automation,Jig Fixture,Tools เรามุ่งมั่นและมีพันธสัญญาอย่างเข้มงวดต่อลูกค้าในการส่งมอบผลงาน,บริการและการผลิตที่มีคุณภาพสูงสุด
สวัสดิการ
ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ค่าเช่าบ้าน ค่ากะ เบี้ยขยัน ประกันสังคม ยูนิฟอร์มบริษัท อุปกรณ์เซฟตี้ เลี้ยงขอบคุณพนักงาน กีฬาสี โบนัสตามผลประกอบการ
ติดต่อ
บริษัท กาโตะ พรีซิชั่น จำกัด
999 หมู่ 7
ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
ใช้งานแผนที่