ร้านพิณริมโขง
จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และไม่มีแอลกอฮอล์ จำหน่ายบุหรี่
สวัสดิการ
  • ตามตกลง
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
ร้านพิณริมโขง
12 ถนนยานนาวา
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120