ผลิตและจำหน่าย ขนมขบเคี้ยว ประเภทข้าวเกรียบและข้าวโพด กำลังขยายการผลิตและการตลาดไปต่างประเทศ มีความต้องการรับบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ มีส่วนร่วมในการบริหารกิจการให้เจริญก้าวหน้าไปพร้อม ๆกับองค์กร
สวัสดิการ
ตามตกลง
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พี.อาร์ ฟู้ดแลนด์ จำกัด
56 หมู่ที่ 10
ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130