55cafe
เป็นร้านกาแฟ ขายอาหารและเครื่องดื่ม
สวัสดิการ
ทิป โอที ประกันสังคม มีวันหยุด
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
55cafe
999, 999/1-4 ถนนพระราม 9 ห้างสรรพสินค้า เดอะไนน์
แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250