บริษัท พี เค เอ็ม 2015 จำกัด
รับเหมาก่อสร้าง อาคารพาณิชย์ สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พี เค เอ็ม 2015 จำกัด
115 ถนนเมืองใหม่
ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000
เว็บไซต์: PKM2015