บริษัท พี.แอล.ที. พาร์ด แอนด์ ดาย จำกัด
ประกอบกิจการประเภทการรับกลึงกัดไสโลหะ ทำแบบพิมพ์ทุกชนิด
สวัสดิการ
-ประกันสังคม -โบนัสตามผลประกอบการ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พี.แอล.ที. พาร์ด แอนด์ ดาย จำกัด
เลขที่ 427 ถนนหลวงแพ่ง
แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520