บริษัท รสา แลนด์ จำกัด
จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 โดยทีมงานบริหาร ทีมงานการตลาดและทีมงานก่อสร้าง ทั้งหมดของ บริษัท รสา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งทางบริษัทได้นำบุคคลากร และทีมงานที่มีประสบการณ์จากกลุ่ม บริษัท รสา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เดิมมาดำเนินงานภายหลังจากกลุ่ม บริษัท สิงห์ เข้ามาควบรวมโดยจัดตั้งบริษัทใหม่แทน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ภายใต้ RASA Brand
โดยโครงการแรกของบริษัทฯ คือ โครงการ Rasa Grand Villeซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการ RASA Maxx Ville โดยมุ่งเน้นพัฒนาโครงการแนวราบ ลักษณะโครงการเป็น Townhome 2 ชั้น สไตล์ Modern จำนวน 319 ยูนิตฟังก์ชั่นภายในประกอบด้วยรูปโฉมที่ปรับเปลี่ยนใหม่ให้ลงตัวยิ่งขึ้น นอกจากนี้บริษัทยังได้ลงทุนซื้อที่ดินที่มีศักยภาพและอยู่ในทำเลที่เหมาะสมไว้เพื่อการพัฒนาในอนาคตอีกประมาณ 150 ไร่
สวัสดิการ
  • -ชุดฟร์อมพนักงาน
  • -เงินช่วยเหลือสวัสดิการต่าง ๆเช่นงานแต่งงาน.งานบวช.งานศพ
  • -ประกันอุบัติเหตุ,ตรวจสุขภาพประจำปี
  • -กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท รสา แลนด์ จำกัด
555 อาคารรสา ทาวเวอร์1 ชั้น 28 ซ.พหลโยธิน19 ถนนพหลโยธิน
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เว็บไซต์: www.rasa.co.th
วิธีการเดินทาง
  • รถยนต์