บริษัท พีที เอส แอดวานซ์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
บริษัท พีทีเอส แอดวานซ์ คอนสตรัคชั่น จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 8 มีนาคม 2554 โดยกลุ่มผู้บริหารระดับสูงและมีความ เชี่ยวชาญด้านการก่อสร้างทั้งในและต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ ของการจัดตั้งบริษัท ขึ้นเพื่อดำเนินการก่อสร้างโดยใช้เทคโนโลยี สมัยใหม่พร้อมทั้งระบบควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยตาม มาตรฐานการก่อสร้างของประเทศญี่ปุ่น ให้อยู่ในค่าใช้จ่ายที่ต่ำสุด และภายใต้ระยะเวลาที่กำหนด
สวัสดิการ
- ที่พักอาศัย - ประกันสังคม -โบนัสตามผลประกอบการ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พีที เอส แอดวานซ์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 (ชั้น 17 B2) ซ.เฉยพ่วง 1
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เว็บไซต์: www.ptsadvanced.com
วิธีการเดินทาง
รถไฟฟ้า BTS , MRT สถานีจตุจักร
ใช้งานแผนที่