ดำเนินธุรกิจ ทำไร่กาแฟ และแปรรูปกาแฟ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท พานาคอฟฟี่ จำกัด (ไร่ดอยเมฆ)
สนง.ใหญ่ : 9/99 ซอยลาดพร้าว 38 ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ที่ไร่ : 218 หมู่ 9
ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 50170