โรงเรียนจีนัสบริบาลและภาษา (ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ) ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2555 ใบอนุญาตเลขที่ นม. 08/2555 ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ 1186/1-2 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 วิสัยทัศน์ Vision ให้โอกาส ให้อาชีพ ให้ชีวิต Give Opportunity & Occupation & Life โรงเรียนเปิดโอกาสให้ลูกหลานเกษตรกรและบุคคลทั่วไป ได้มาศึกษาวิชาชีพระยะสั้น จบแล้วโรงเรียนหางานให้ทำในโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำระดับประเทศ มีรายได้ที่มั่งคง ครอบครัวอบอุ่น มีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ภารกิจ Mission ผลิตบุคลากรทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ มีความรู้มีทักษะทางด้านการดูแลสุขภาพ ส่งต่อสถานประกอบการทางการแพทย์ ค่านิยม Core Value บริการดี มีคุณธรรม Service & Virtue วัตถุประสงค์ Objective 1.เพื่อช่วยเหลือบุตรหลานเกษตรกรและบุคคลทั่วไป ที่ขาดโอกาสทางการศึกษา ได้ศึกษาทางด้านวิชาชีพ หลักสูตรระยะสั้น จบแล้วทำงานทันที 2.เพื่อเปิดโอกาสให้กับทุกคนที่เรียนจบสาขาต่างๆแล้ว แต่ไม่มีงานทำ เรายินดีหางานให้ทำ 3.เพื่อผลิตบุคลากรทางการแพทย์ ส่งต่อสถานประกอบการทางการแพทย์ 4.เพื่อนำภาษาญี่ปุ่นไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในต่างประเทศ
ติดต่อ
โรงเรียนจีนัสบริบาลและภาษา
1186/1-2 ถ.มิตรภาพ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
เว็บไซต์: http://www.gnasupkorat.com
วิธีการเดินทาง
โรงเรียนอยู่ติดถนนมิตรภาพ ฝั่งเดียวกับเดอะมอลล์ และโครงการ HIPPARK เลย HIPPARK มา 50 เมตร
ใช้งานแผนที่