บริษัท พีบีพี เครื่องจักร จำกัด
เป็นบริษัทที่ทำงานรับทำงานออกแบบ, ปรับปรุงแก้ไขและผลิตเครื่องจักร เพื่อสำหรับใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - ชุดแบบฟอร์มพนักงาน - อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล - เบี้ยขยันประจำรายเดือน - O.T. 2 เท่าในวันหยุดของบริษัท - ทำงานเสาร์ เว้นเสาร์ (วันทำงานรวมทั้งปี 264วัน) - สามารถสลับวันหยุด กับวันทำงานได้ - งานเลี้ยงประจำปี - โบนัสสิ้นปีตามผลประกอบการ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พีบีพี เครื่องจักร จำกัด
24/48 หมู่ที่ 3
ตำบลหนองรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
วิธีการเดินทาง
https://goo.gl/maps/Nshu8VHd9p22
ใช้งานแผนที่