บริษัทประกอบธุรกิจให้บริการ และผลิตสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย (Out-of-home Media)
ติดต่อ
Plan B Media Public Company Limited
1213/420 ซอย ลาดพร้าว 94 (หมู่บ้านทาวน์อินทาวน์) ถนนศรีวรา
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
เว็บไซต์: https://www.planbmedia.co.th/