บริษัท ก่อ เกิด ผล จำกัด
เปิดดำเนินการมากว่า 3 ปี ที่ให้บริการทางด้านการศึกษา งานบริการวิชาการ งานวิจัย ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ กทม. และมีการขยายสาขามาตั้งที่ จ.สุพรรณบุรี และต้องการพนักงานเพิ่มเพื่อสนับสนุนศักยภาพการขยายงานของบริษัทให้ก้าวหน้าต่อไป
สวัสดิการ
  • - ประกันสังคม
  • - เงินค่าจ้างล่วงเวลา
  • - เงินเสริมพิเศษ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ก่อ เกิด ผล จำกัด
98/30 พีพี 9
ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
เว็บไซต์: www.ggpthailand.com