Blessed Products of Asia Co., Ltd.
เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สกินแคร์ ออร์แกนิก ที่ได้รับมาตรฐานออร์แกนิก USDA จากประเทศสหรัฐอเมริกา
สวัสดิการ
  • เงินเดือน โบนัส โอที เบี้ยขยัน คอมมิชชั่น ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Blessed Products of Asia Co., Ltd.
เลขที่ 14/31-32 ถนนจรัสเมือง
แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เว็บไซต์: www.znyaorganics.com
ใช้งานแผนที่