บริษัท สเตเบิล อินเตอร์ จำกัด (Stable Inter Co.,Ltd)
ที่ปรึกษาควบคุมงานด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม และ งานระบบ
งานออกแบบทางวิศวกรรม สถาปัตยกรรม และ งานระบบ
สวัสดิการ
  • - ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท สเตเบิล อินเตอร์ จำกัด (Stable Inter Co.,Ltd)
140/136 คลองจั่นเพลส อาคาร ซี ถนนเสรีไทย
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
เว็บไซต์: www.stableinter.com