บริษัท สเตเบิล อินเตอร์ จำกัด (Stable Inter Co.,Ltd)
ที่ปรึกษาควบคุมงานด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม และ งานระบบ งานออกแบบทางวิศวกรรม สถาปัตยกรรม และ งานระบบ
สวัสดิการ
- ประกันสังคม
ติดต่อ
บริษัท สเตเบิล อินเตอร์ จำกัด (Stable Inter Co.,Ltd)
140/136 คลองจั่นเพลส อาคาร ซี ถนนเสรีไทย
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
เว็บไซต์: http://www.stableinter.com