ประกอบกิจการประเภทการผลิตปูนซีเมนต์
สวัสดิการ
  • เบืี้ยขยัน 500 บาท/เดือน
  • กองทุนเลี้ยงชีพ 300-1000 บาท
  • ค่าคอม ฯ
  • ค่าเที่ยวจัดส่ง 40-300 บาทต่อเที่ยว
  • โอที ( ก่อนเวลาทำงาน , หลังเวลาทำงาน ,โอทีวันหยุด)
  • ประกันสังคม
  • ประกันชีวิต ( พนักงานขับรถ)
  • ชุดยูนิฟร์อม
  • ค่าตำแหน่ง 500-1000 บาท
  • อื่น ๆ
0 ตำแหน่ง
ไม่มีตำแหน่งงานประกาศรับในขณะนี้
ติดต่อ
178 หมู่ที่ 8
ตำบลนาโป่ง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000
โทรศัพท์: 042-834-436-7