บริษัท มาร์จินอล จำกัด
เปิดดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ บำรุงรักษา ซ่อมแซม ระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร
สวัสดิการ
  • ตามกฎหมายแรงงาน
  • ปรับเงินเดือน
  • โบนัส
ติดต่อ
บริษัท มาร์จินอล จำกัด
174 อาคาร B-House ซ.อินทราภรณ์ ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
เว็บไซต์: www.marjinal.co.th
ใช้งานแผนที่