บริษัท นิลปีเตอร์ เอเชีย แปซิฟิก จำกัด
Nilpeter is the World's leading global manufacturer of narrow web printing machines. Established as a local press manufacturer in 1919, located in Slagelse-Denmark. Nilpeter has become an international company with truly global reach. Today, a large number of large presses are launched all over the world as we have major production facilities in Europe, USA, and subsidiaries, branch offices and agents in 65 countries. Nilpeter Asia Pacific Co., Ltd is a Head Office for Asia Pacific Region, located in Bangkok-Thailand.
สวัสดิการ
• Telephone Bill Allowance • Health Insurance • Accident Insurance • Provident Fund • Annual Bonus
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นิลปีเตอร์ เอเชีย แปซิฟิก จำกัด
499/37 Moo.13
ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
เว็บไซต์: www.nilpeter.com