Thai-Korea Calibration Co.,Ltd
บริษัทไทย-เกาหลี คาลิเบรชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด เป็นหน่วยงานที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO/IEC 17025
และเป็นผู้นำด้านการให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมในเขตภาคตะวันออก กำลังขยายขอบข่ายงาน เพื่อตอบสนองต่อ
ความต้องการด้านการสอบเทียบที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็นการปรับปรุงมาตรฐานการให้บริการแก่ลูกค้า จึงมีความต้องการบุคลากร
มาร่วมงานกับเราในตำแหน่งงานดังต่อไปนี้
สวัสดิการ
  • -สิทธิประกันสังคม,ปรับเงินเดือนประจำปี,โบนัส,ชุดยูนิฟอร์ม
  • -ค่าครองชีพ,ของขวัญวันเกิด,งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปีบริษัทฯ
  • -หยุด เสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Thai-Korea Calibration Co.,Ltd
บริษัทไทย-เกาหลี คาลิเบรชั่นเซ็นเตอร์ จำกัด 86/19
ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
เว็บไซต์: www.tkcal.net
วิธีการเดินทาง
  • รถส่วนตัว
ใช้งานแผนที่