บริษัท พี.พี.เท็กซ์ไทล์ พิมพ์ย้อม จำกัด
บริษัทฯ ดำเนินการธุรกิจอุตสาหกรรม ฟอก ย้อม พิมพ์ พร้อมตกแต่งสำเร็จสิ่งทอ ประเภทผ้าทอ และ ผ้าถัก
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พี.พี.เท็กซ์ไทล์ พิมพ์ย้อม จำกัด
65/1 หมู่ 8
ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73160