Phunchattrathong Trading
บริษัทผลิตเครื่องดื่ม เพื่อการส่งออกไปยังต่างประเทศ
สวัสดิการ
ตามที่กฎหมายกำหนด
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Phunchattrathong Trading
195
ตำบลแสลง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000