ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับด้านการผลิตและจัดจำหน่ายภาพยนตร์ไทย ซึ่งเดินงานมากว่า 15 ปี
สวัสดิการ
ประกันสังคม เบี้ยเลี้ยง เบี้ยขยัน หยุดพักผ่อนประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พระนครฟิลม์ จำกัด
202/13 ซอยประวิทย์และเพื่อน ถนนประชาชื่น
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เว็บไซต์: www.phranakornfilm.com
ใช้งานแผนที่