บริษัท ไทย พี เอ็น เอส อินเตอร์พาร์ท จำกัด
รับเหมางานก่อสร้างสามารถทำงานนอกสถานที่และต่างจังหวัดได้
ติดต่อ
บริษัท ไทย พี เอ็น เอส อินเตอร์พาร์ท จำกัด
164 หมู่ 9
ตำบลมีชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
วิธีการเดินทาง
สามารถประจำไซร์งานต่างจังหวัดได้ ทุกจังหวัด