Pran Publishing Co., Ltd.
สำนักพิมพ์ปราณ เป็นสำนักพิมพ์น้องใหม่ที่มุ่งมั่นทำงานผลิตสื่อสิ่งพิมพ์คุณภาพ ภายใต้ปรัชญา "การอ่าน คือ ลมหายใจ"เราเป็นเพียงสำนักพิมพ์เล็กๆ ที่เกิดจากการรวมตัวกันของคนรุ่นใหม่ที่หลงใหลการอ่านหนังสือเป็นชีวิตจิตใจเราทุกคนเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของ “ปราณ” เพราะต่างก็ตระหนักเป็นอย่างดีว่า การอ่าน คือ เครื่องมือสำคัญที่สุดในการพัฒนาคน และเป็นจุดตั้งต้นของการพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่าง การอ่านสร้างพวกเราให้เป็นตัวเป็นตนเป็นคนที่มีคุณค่าขึ้นมาฉันใด เราก็ปรารถนาจะเห็นการอ่านสร้างคนอื่นๆ ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ในทำนองเดียวกันฉันนั้น หนังสือของสำนักพิมพ์ปราณ มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาคุณภาพชีวิต อ่านแล้วมีประโยชน์ นำไปประยุกต์ใช้พัฒนาตนเอง จิตใจ หรือแม้แต่ช่วยพัฒนาสังคมในวงกว้าง บางข้อความ บางคำ บางประโยคในหนังสือ หากอ่านแล้วนำไปประยุกต์ใช้ อาจเปลี่ยนชีวิตได้อย่างน่าอัศจรรย์
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Pran Publishing Co., Ltd.
95/8 หมู่ที่ 6
ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140