ร้านวงษ์พาณิชย์ แทนคุณชาติ เขาทราย
ดำเนินธุรกิจการขายของส่งของเสียและเศษวัสดุเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ ขายปลีกสินค้าใช้แล้วอื่นๆ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
ร้านวงษ์พาณิชย์ แทนคุณชาติ เขาทราย
1298 หมู่ที่1
ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร 66230