บริษัท พรหมจักร แอร์เซอร์วิสโกลด์ จำกัด
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจำหน่าย ซ่อม ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ เครื่องทำน้ำร้อน ตามบ้านพักอาศัย สปา รีสอร์ท โรงแรม ฯลฯ.
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พรหมจักร แอร์เซอร์วิสโกลด์ จำกัด
258 ซอยรามอินทรา 65
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230