บริษัท ไฮอัพ เอ็นจิเนียร์ริ่ง จำกัด
-รับออกแบบและเขียนแบบ บ้านพักอาศัย อาคารพาณิชย์ โกดัง โรงงาน
-รับเหมาก่อสร้าง งานหน่วยงานราชการ ,หน่วยงานเอกชน
งานถนน ,งานฝาย ,งานอาคาร ,งานวางท่อประปา
สวัสดิการ
  • มีที่พัก
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • เบี้ยขยัน
  • โบนัส
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ไฮอัพ เอ็นจิเนียร์ริ่ง จำกัด
34/1 หมู่ 3
ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120
เว็บไซต์: app.builk.com/hyup
ใช้งานแผนที่