บริษัท ไฮอัพ เอ็นจิเนียร์ริ่ง จำกัด
-รับออกแบบและเขียนแบบ บ้านพักอาศัย อาคารพาณิชย์ โกดัง โรงงาน -รับเหมาก่อสร้าง งานหน่วยงานราชการ ,หน่วยงานเอกชน งานถนน ,งานฝาย ,งานอาคาร ,งานวางท่อประปา
สวัสดิการ
มีที่พัก ประกันอุบัติเหตุ เบี้ยขยัน โบนัส
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ไฮอัพ เอ็นจิเนียร์ริ่ง จำกัด
34/1 หมู่ 3
ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120
เว็บไซต์: app.builk.com/hyup
ใช้งานแผนที่