บริษัท กรีน นารา จำกัด
เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ มีนาคม 2554 ประกอบกิจการสั่งเข้ามาจำหน่ายภายในประเทศและส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กรีน นารา จำกัด
23/54 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310