บริษัท รักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล แอนด์ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด
บริษัท รักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล แอนด์ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2529 โดยการเริ่มต้นจากการให้บริการรักษาความสะอาด แล้วขยายธุรกิจมาสู่บริการรักษาความปลอดภัย
ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมาตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี โดยยึดมั่นแนวนโยบายการคัดทีมงานมืออาชีพ พร้อมใช้เทคโนโลยี ทันสมัยสนับสนุนระบบการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพเน้นความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการ เพื่อให้มีความคล่องตัวสูงในการแก้ไขปัญหาต่างๆ จึงทำให้ดูอิ้งเวลในวันนี้ได้รับความเชื่อมั่นและไว้ใจจากองค์การภาครัฐ และเอกชนชั้นนำจากหลากหลายอุตสาหกรรม
สวัสดิการ
 • - ประกันสังคม
 • - กองทุนเงินทดแทน
 • - กองทุนเงินสำรองเลี้ยงชีพ
 • - ประกันชีวิตกลุ่ม
 • - ยูนิฟอร์ม
 • - อาหารกลางวัน
 • - สวัสดิการเงินกู้ไม่มีดอกเบี้ย
 • - เที่ยวพักผ่อนประจำปี
 • - ปรับเงินเดือนประจำปี
 • - โบนัส (ตามผลประกอบกิจการ)
 • - วันหยุดพักผ่อนประจำปี
ติดต่อ
บริษัท รักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล แอนด์ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด
เลขที่ 368 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
เว็บไซต์: www.doingwell.co.th
วิธีการเดินทาง
 • รถเมล์ สาย 206 / รถตู้ อุดม-สุขประเวศ
 • รถสองแถวประเวศ-อุดมสุข
ใช้งานแผนที่
event langing page